مقام معظم رهبری -مد ظله العالی- : اگر كسی خیال كند كه به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیّع، كسی خواهد توانست قرآن و اسلام را عَلَم كند و تبیین و تفهیم نماید در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد،... تصور غلط و اشتباهی است.
صفحه اصلی اخبار معاونت برگزاری پنجمین جلسه دوره تربیت مربی قرآن کریم
اخبار معاونت

.:: برگزاری پنجمین جلسه دوره تربیت مربی قرآن کریم ::.

تاريخ خبر : 1391/9/18
پنجمین جلسه دوره تربیت مربی قرآن کریم در مرحله تکمیلی جمعه17/9/91برگزار شد.
بعد از برگزاری موفق دوره تربیت مربی قرآن کریم در مرحله مقدماتی به همت معاونت تهذیب استان تهران در تیر ماه 91 شروع به برگزاری دوره تربیت مربی در مرحله تکمیلی در 7 جلسه از مهر ماه سال 91 کرد .که پنجمین جلسه این دوره در جمعه گذشته مورخه 17/9/91 در مدرسه عبد العظیم برگزار شد.

نقشه سایت :: sitemap