مقام معظم رهبری -مد ظله العالی- : اگر كسی خیال كند كه به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیّع، كسی خواهد توانست قرآن و اسلام را عَلَم كند و تبیین و تفهیم نماید در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد،... تصور غلط و اشتباهی است.
صفحه اصلی اداره تربیت اخلاقی

.:: اداره تربیت اخلاقی ::.

تاريخ خبر : 1391/8/10
اداره تربیت اخلاقی اداره ای است که دوموضوع مهم وکلیدی درمدارس را هدف گذاری نموده است 1. کلیات موضوعات اخلاقی 2. تلبس
اداره تربیت اخلاقی اداره ای است که دوموضوع مهم وکلیدی درمدارس را هدف گذاری نموده است 1. کلیات موضوعات اخلاقی 2. تلبس
درمورد کلیات موضوعات اخلاقی این اداره زمینه سازی تکمیل فضای اخلاقی در مدارس از طریق برنامه ریزی ،مدیریت وحمایت در خصوص تامین استاد اخلاق وکتب اخلاقی وبرنامه های تربیتی می باشد که بدین منظور درسال تحصیلی 90-91 هزار کلاس اخلاق در مدارس علمیه را مدیریت وحمایت نموده است که به طور نسبتا منظم مدارس استان تهران در هر هفته یک جلسه اخلاقی برگزار نموده اند، ان شاالله در سال تحصیلی جدید این امر ازنظر کیفی وکمی رشد روزافزونی خواهد داشت .
تلبس ، این موضوع که مصوبه 745شورای عالی حوزه های علمیه است و به منظور ساماندهی امر تلبس ایجاد شده است ،این مهم با همکاری معاونت آمار وبررسی برعهده معاونت تهذیب گذاشته شده است تا فرایند امر تلبس طلاب گرانقدر را ساماندهی نماید در ذیل به شرایط ، مدارک ومحتوای مصاحبه تلبس اشاره خواهد شد.
شرایط عمومی:
داشتن حد اقل 18 سال تمام
داشتن وضعیت جسمی وروحی مناسب
حداقل اتمام پایه 5 برا ی طلاب بلند مدت وگذراندن 130 واحد برای طلاب سفیران هدایت
قبولی در مصاحبه علمی
گذراندن کارگاه تلبس
مدارک تلبس:
معرفی نامه ازحوزه
کپی شناسنامه 2 سری کامل
کپی کارت ملی 2عدد
عکس معمم 4قطعه
ارزیابی تحصیلی
تکمیل فرم های مربوطه در معاونت تهذیب استان
مواد مصاحبه:
احکام
عقاید
تجوید
تفسیر وحدیث
مسائل سیاسی، اجتماعی ،تاریخی، وفرهنگی...

نقشه سایت :: sitemap