مقام معظم رهبری -مد ظله العالی- : اگر كسی خیال كند كه به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیّع، كسی خواهد توانست قرآن و اسلام را عَلَم كند و تبیین و تفهیم نماید در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد،... تصور غلط و اشتباهی است.
صفحه اصلی اخبار معاونت برگزاری کلاس اخلاق در استان تهران
اخبار معاونت

.:: برگزاری کلاس اخلاق در استان تهران ::.

تاريخ خبر : 1391/11/30
معاونت تهذیب استان تهران در بهمن ماه 91 نیز کما فی السابق اقدام به برگزاری کلاس اخلاق نموده است.
معاونت تهذیب استان تهران بعد از شناسائی اساتید اخلاق و معرفی آنها به مدارس علمیه استان تهران مبادرت به برگزاری کلاس اخلاق نموده است.
در همین رابطه جهت هرچه بهتر و بیشتر برگزار شدن کلاس های اخلاق فرم هایی جهت استعلام مستند گزارش های اخلاقی تهیه شده است که مساعدت های مالی نیز بر طبق همین فرم ها انجام می پذیرد و تمام مدارس علمیه موظف هستند بعد از برگزاری کلاس های اخلاق این فرم ها را تکمیل و به معاونت تهذیب استان تهران ارسال نمایند.
در بهمن 91 نیز همچون ماههای گذشته کلاس های اخلاق به صورت مرتب در تمام مدارس علمیه استان تهران برگزار شده است.

نقشه سایت :: sitemap