جشنواره ملی بهاربخش های جشنواره


 


 


1-   مقاله نویسی


2-   وبلاگ نویسی


3-   فیلم کوتاه


4-   مسابقه اینترنتی


مهلت ارسال آثار: تا 93/10/30


*- ارسال هر اثر نیازمند تکمیل فرم ثبت نام در سایت می باشد.


برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.bahar.jdtums.ir  مراجعه فرمائید.


1393-8-25