برگزاری دوره اختبار و تثبیت طلاب جدید الورود
به حول و قوه الهی و به همت اداره اخلاق معاونت تهذیب حوزه علمیه استان تهران و معاونین تهذیب و مدیران مدارس علمیه استان تهران دوره تهذیب تحت عنوان میثاق طلبگی در حدود 55  مدرسه علمیه برای حدود 1000 نفر از طلاب جدید الورود مدارس علمیه استان برگزار شد.


قابل ذکر است این دوره از تاریخ 15/05/93 شروع و در تاریخ 25/05/93 به اتمام رسید و در برخی از مدارس این دوره یکماهه برگزار شد.


از ویژگیهای این دوره می توان آشنائی و شناخت هر چه بیشتر مسئولین مدارس با طلاب را ذکر کرد.

در بسیاری از مدارس کلاسهای آموزشی در فضاهای تفریحی مذهبی و فوق برنامه هائی از قبیل دیدار با علما، فوتبال، کوهنوردی و ... برگزار شد.


شایان ذکر است تعدادی از مسئولین ادارات معاونت تهذیب استان تهران جهت سرکشی و بررسی نحوه برگزاری دوره اختبار و تثبیت به 52 مدرسه علمیه استان در بازه زمانی مذکور مراجعه نمودند

1393-5-29