اعزام اساتید اخلاق
حجج اسلام  صفائی بوشهری ، محمودی فضلی، غلامرضائی، اصلانی(زید عزهم) از اساتید برجسته اخلاق استان قم روز شنبه مورخ 27/02/1393  در مدارس علمیه امام القائم(عج)، حجت ابن الحسن(عج)، علم الهدی، امام صادق(ع) مستقر شدند و إن شا الله طلاب در مدت سه روز اقامت این بزرگواران در این مدارس علمیه از حضور این استاد بهره خواهند برد.


حضور این اساتید بزرگوار در هر مدرسه با توجه به درخواست و امکانات موجود آن مدرسه از یک روز تا یک هفته خواهد بود.


 شایان ذکر است هدف از برگزاری این طرح ارتباط هر چه بیشتر طلاب با مباحث اخلاقی و منش و ذی طلبگی است.


 


1393-2-28