برگزاری کلاس اخلاق


برگزاری کلاس اخلاق در مدارس علمیه استان تهران


کلاس اخلاق هفتگی طبق ماههای گذشته در فروردین ماه سال 1393 نیز در مدارس علمیه استان تهران برگزار شد.


استاد هاشمی تبریزی در تاریخ 26/01/93 در مدرسه علمیه امام علی ابن ابیطالب(ع) پیرامون مبحث ولایت و نظرات مفتی الازهر ایراد سخن فرمودند که در این جلسه تعداد 70 تن از طلاب مدرسه حضور داشتند.


استاد ادیب یزدی در تاریخ 18/01/93 در مدرسه علمیه امام صادق(ع) اسلامشهر پیرامون ویژگیهای ممتاز حضرت زهرا(س) بیاناتی داشتند که در حدود 50 تن از طلاب مدرسه در این جلسه حضور داشتند.


استاد گلوردی در تاریخ 25/01/93 در مدرسه علمیه امام صادق(ع) اسلامشهر پیرامون تفسیر قرآن کریم با حضور 47 تن از طلاب مدرسه مطالبی بیان فرمودند.

1393-2-6