مجوز تلبس 39 تن از طلاب صادر شد


به حول و قوه الهی در آستانه عید سعید غدیر مجوز تلبس 39 تن از طلابی که در کارگاه تلبس شرکت کرده و در معاونت تهذیب مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران تشکیل پرونده داده و روند قانونی پرونده آنها به اتمام رسیده و در مصاحبه تلبس امتیاز لازم را کسب کرده اند صادر گردید.
شایان ذکر است این مجوز ها توسط معاونت تهذیب حوزه علمیه استان تهران صادر شد.
مجوز تلبس طلاب محترم تهران تاکنون توسط معاونت تهذیب حوزه های علمیه صادر می شد که إن شا الله به لطف خدای متعال از این تاریخ توسط معاونت تهذیب استان تهران صادر خواهد شد.
طلابی که علاقمند پوشیدن لباس مقدس روحانیت هستند و شرایط عمومی و علمی لازم را دارا می باشند می توانند با شماره 12-77488900 داخلی 502 جناب آقای علمی تماس بگیرند.
1392-7-30