برگزاری اختتامیه دوره تکمیلی تربیت مربی قرآن کریم


بعد از برگزاری دوره مقدماتی تربیت مربی قرآن کریم در تابستان 91 با بیش از120ساعت آموزش ،به منظور ارتقائ سطح کیفی مربی گری طلاب حاضر در دوره مقدماتی و تکمیل حلقه های آموزشی ، معاونت تهذیب استان تهران اقدام به برگزاری دوره تکمیلی تربیت مربی قرآن کریم نمود که اختتامیه این دوره در تاریخ یکم دی ماه بعد از برگزاری امتحانات برگزار گردید.
این دوره در 7جمعه از ساعت 8 الی 17 با 40ساعت آموزشی در دو رشته 1.روانخونی وصحت قرائت و 2.ترجمه ومفاهیم برگزار گردید.
در دوره تکمیلی تربیت مربی قرآن کریم از اساتید طراز اولی همچون استاد سیف(تجوید عملی) استاد مشرف (کلاسداری عملی) استاد نجفی نیا (صوت ولحن) دکتر باقی(روانشناسی ارتباط) در رشته روانخونی وصحت قرائت اساتید محترم ، صدیقی ، هاشمی ، رحیم پور و نجفی در رشته ترجمه ومفاهیم به فعالیت پرداختند.
بعد از برگزاری این دوره به طلاب شرکت کننده گواهینامه اعطا می شود.
1391-10-6