برگزاری مسابقه تفسیر در استان تهران


اولین دوره مسابقه تفسیر قرآن حکیم از سوره محمد تا آخر قرآن باحضور بیش از 50نفر از طلاب استان تهران در مدرسه امام القائم برگزار گردید .این مسابقه که از برنامه های اعلام شده معاونت تهذیب استان تهران بود در راستای تقویت مبانی تفسیری طلاب محترم برگزار گردیدکه در اولین گام نکات تفسیری ومفهومی قرآن حکیم هدف گذاری شده بود.
ان شالله در آینده شاهد برگزاری برنامه های قرآنی بیشتری در استان تهران خواهیم بود .
این مسابقه با همکاری مدرسه علمیه امام اgقائم برگزار گردید.
1391-9-25