مسابقه تفسیر قرآن کریم


«باسمه تعالی»

مسابقه تفسیر قرآن کریم
در راستای تکریم و تجلیل و استفاده هر چه بیشتر از قرآن کریم، طبق برنامه ابلاغی از دفتر قرآن وعترت حوزه های علمیه ، معاونت تهذیب استان تهران مبادرت به برگزاری اولین دوره مسابقات تفسیر قرآن کریم در استان تهران نموده است.
منبع: تفسیر سوره محمد (صلی الله علیه وآله )تا آخر قرآن بر اساس قرآن حکیم
زمان : 91.9.23
مکان : متعاقبا اعلام خواهد شد.
مهلت ثبت نام : 91.9.20

تذکر مهم :
به همراه داشتن کارت ملی وکپی تمام صفحات شناسنامه و دو قطعه عکس الزامی می باشد.

ثبت نام
1391-8-3