دیدار طلاب شرکت‌کننده در دوره تابستانی تربیت مربی قرآن کریم با آیت‌الله جوادی آملی


طلاب شرکت‌کننده در دوره تربیت مربی قرآن کریم بعد از اقامه نماز ظهر وعصر به دیدار مفسر قرآن و معلم اخلاق حضرت آیت‌الله جوادی آملی در شهرستان دماوند رسیدند.
در این دیدار ایشان بیانات گرانقدری و روح‌افزایی در موضوعات قرآنی و اخلاقی به سمع طلاب قرآنی رساندند حضرت آیت‌الله جوادآملی در موضوعاتی از جمله مرگ، روح، آخرت‌اندیشی و میراندن مرگ توسط انسان نه مردن انسان توسط مرگ وهمچنین مطالب مهم و زیبای دیگری را بابیان ژرف اندیش خود بیان داشتند.
در این روز به جزء دیدار روح بخش و جان افزای حضرت آیت الله جوادی آملی ، طلاب از مکان های زیارتی و تفریحی این شهرستان نیز بازدید نمودند.
1391-4-20