مقام معظم رهبری -مد ظله العالی- : اگر كسی خیال كند كه به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیّع، كسی خواهد توانست قرآن و اسلام را عَلَم كند و تبیین و تفهیم نماید در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد،... تصور غلط و اشتباهی است.
صفحه اصلی اخبار معاونت کارگاه تلبس
اخبار معاونت

.:: کارگاه تلبس ::.

تاريخ خبر : 1392/8/26
معاونت تهذیب استان تهران، در نظر دارد سومین کارگاه تلبس مدارس علمیه استان تهران را در تاریخ 07/09/92 برگزار نماید.

معاونت تهذیب استان تهران، در نظر دارد سومین کارگاه تلبس مدارس علمیه استان تهران را در تاریخ 07/09/92 برگزارنماید. طلاب عزیزی که علاقمند هستند در این کارگاه شرکت کنند می توانند به معاون تهذیب مدرسه علمیه خود یا با شماره تلفن 12-77488900 داخلی 508 تماس بگیرند. طلابی که در این کارگاه شرکت می نمایند، بعد از گذراندن مراحل قانونی تشکیل پرونده  مجوز تلبس به لباس مقدس روحانیت را دریافت می کنند.


نقشه سایت :: sitemap