مقام معظم رهبری -مد ظله العالی- : اگر كسی خیال كند كه به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیّع، كسی خواهد توانست قرآن و اسلام را عَلَم كند و تبیین و تفهیم نماید در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد،... تصور غلط و اشتباهی است.
صفحه اصلی اخبار معاونت مصاحبه تلبس
اخبار معاونت

.:: مصاحبه تلبس ::.

تاريخ خبر : 1392/6/26
طلابی که در کارگاه تلبس شرکت کرده و در معاونت تهذیب مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران تشکیل پرونده داده اند و روند قانونی پرونده آنها به اتمام رسیده در مصاحبه تلبس شرکت می کنند
به حول و قوه الهی طلابی که در کارگاه تلبس شرکت کرده و در معاونت تهذیب مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران تشکیل پرونده داده اند و روند قانونی پرونده آنها به اتمام رسیده در مصاحبه تلبس شرکت می کنند و پس از دریافت امتیاز لازم إن شا الله مجوز تلبس به لباس مقدس روحانیت برایشان صادر خواهد شد.
شایان ذکر است که طلابی پایه پنجم آنها به اتمام رسیده و در کارگاه تلبس شرکت کرده و تشکیل پرونده داده اند می توانند جهت اخذ نوبت مصاحبه با شماره 12-77488900 داخلی 502 جناب آقای علمی تماس بگیرند.

نقشه سایت :: sitemap