مقام معظم رهبری -مد ظله العالی- : اگر كسی خیال كند كه به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیّع، كسی خواهد توانست قرآن و اسلام را عَلَم كند و تبیین و تفهیم نماید در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد،... تصور غلط و اشتباهی است.
صفحه اصلی اخبار معاونت دعوت ازمشاوران زبده ومتخصص برای دوره تربیت مربی قرآن کریم
اخبار معاونت

.:: دعوت ازمشاوران زبده ومتخصص برای دوره تربیت مربی قرآن کریم ::.

تاريخ خبر : 1391/4/20
معاونت تهذیب استان تهران با دعوت ازمشاوران متبحر و مجرب طی دوروز سه شنبه و چهارشنبه مورخه 4,20 و 4,21 همانند هفته گذشته جهت غنی سازی دوره تربیت مربی قرآن کریم،رفع نیازهای مشاوره ای و رشد تحصیلی طلاب حاضر در این دوره اقدام نموده است.
معاونت تهذیب استان تهران با دعوت ازمشاوران متبحر و مجرب طی دوروز سه شنبه و چهارشنبه مورخه 4,20 و 4,21 همانند هفته گذشته جهت غنی سازی دوره تربیت مربی قرآن کریم،رفع نیازهای مشاوره ای ورشد تحصیلی طلاب حاضر در این دوره اقدام نموده است.
دوره تربیت مربی قرآن کریم به مدت 20 روزدر مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی در دورشته روانخوانی وترجمه ومفاهیم برگزار می گردد این دوره ،اولین دوره ی تربیت مربی قرآن کریم دراستان تهران است و طلاب استان تهران استقبال مناسبی از این دوره باشکوه نموده اند.
این دوره علاوه فراگیری آموزه های قرآنی ،دررشد اخلاقی ومعنوی طلاب موثر است .
در کنار این دورهبرنامه های فوق العاده متعددیبرگزارمی شود که یکی از این برنامه های فوق العاده حضور دو دور مشاور در این دوره قرآنی می باشد.

نقشه سایت :: sitemap