مقام معظم رهبری -مد ظله العالی- : اگر كسی خیال كند كه به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیّع، كسی خواهد توانست قرآن و اسلام را عَلَم كند و تبیین و تفهیم نماید در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد،... تصور غلط و اشتباهی است.
صفحه اصلی اخبار معاونت

.:: اخبار معاونت ::.

برگزاری مصاحبه تلبس در استان تهران
در بهمن 91 نیزهمچون ماههای گذشته مصاحبه تلبس در معاونت تهذیب استان تهران برگزار شد.
اعزام استاد اخلاق به مدارس علمیه استان تهران
با همکاری اداره تربیت اخلاقی حوزه های علمیه ، معاونت تهذیب استان تهران اقدام به اعزام اساتید اخلاق متبحر می نماید.
برگزاری کلاس اخلاق در استان تهران
معاونت تهذیب استان تهران در بهمن ماه 91 نیز کما فی السابق اقدام به برگزاری کلاس اخلاق نموده است.
معاونت تهذیب استان تهران کارگاه پیوند آسمانی برگزار می نماید
برگزاری کارگاه نیم روزه پیوند آسمانی به همت اداره خانواده معاونت تهذیب استان تهران
دیدار معاون تهذیب حوزه های علمیه از معاونت تهذیب استان تهران
دیدار معاون تهذیب حوزه های علمیه از معاونت تهذیب استان تهران
دیدار معاون تهذیب حوزه های علمیه از معاونت تهذیب استان تهران
دیدار معاون تهذیب حوزه های علمیه از معاونت تهذیب استان تهران
بیانیه مدیریت حوزه علمیه استان تهران در حمایت از مردم بحرین
مدیریت حوزه علمیه استان تهران در حمایت از مردم مظلوم وستمدیده بحرین بیانیه ای صادر کرد:
برگزاری اختتامیه دوره تکمیلی تربیت مربی قرآن کریم
هفتمین و آخرین جلسه دوره تربت مربی قرآن کریم در مدرسه علمیه عبدالعظیم برگزار شد.
برگزاری کارگاه تلبس در استان تهران
اولین کارگاه تلبس حوزه علمیه استان تهران با حضور چشمگیر طلاب برگزار گردید.
اعزام مشاور به مدارس استان تهران
با آغازسال تحصیلی بیش از 20نفر روز مشاور به مدارس علمیه استان تهران اعزام شده اند.


نقشه سایت :: sitemap