مقام معظم رهبری -مد ظله العالی- : اگر كسی خیال كند كه به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیّع، كسی خواهد توانست قرآن و اسلام را عَلَم كند و تبیین و تفهیم نماید در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد،... تصور غلط و اشتباهی است.
صفحه اول نگارخانه دوره تربیت مربی قرآن کریم استان تهران- تابستان 91

.:: دوره تربیت مربی قرآن کریم استان تهران- تابستان 91 ::.


نقشه سایت :: sitemap